• /¸a:kitek´tɔniks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Thuật kiến trúc, khoa kiến trúc
  Cấu trúc
  Sự hệ thống hoá kiến trúc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nguyên lý kiến trúc
  thiết kế cấu tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X