• Tiếng lóng

  • Dùng để diễn tả sự bất mãn. Đặt biệt nếu bạn vừa nhận ra là bạn đã làm một số thứ rối tung lên. Thường đứng đầu câu nhưng cũng có thể dùng lại ở cuối câu để chắc chắn rằng sự bất mãn của bạn là rõ ràng và để tăng thêm tính nhấn mạnh
  • Example: Arg! I spent three hours doing this essay question and I did the wrong one. Arg!
  • Ví dụ: Ặc! Tôi đã dành ba tiếng trời để làm bài luận văn này và tôi lại làm nhầm mới đau chứ. Ặc ặc!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X