• Tiếng lóng

  • Được dùng khi ai đó làm việc gì ngu ngốc và vô cùng vất vả
  • Example: Bob pushes on a door with a huge sign that says pull. His friends say in response: Arinkydink!
  • Ví dụ: Bob đẩy cánh cửa mà trên đó đã viết chữ "kéo" to lù lù. Đáp lại thì bạn của anh ta sẽ nói: Arinkydink!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X