• Tiếng lóng

  • Danh từ. Biến thể của "elbow" (chen lấn, xô đẩy)
  • Example: Lib kept getting armbowed as she tried to make her way into Westminster.
  • Ví dụ: Lib không ngừng chen lấn khi cô ta cố tìm cách đến Westminster.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X