• Tiếng lóng

  • Việc người ta chiếu lên nhiều phim của Arnold Schwarzenegger trong một buổi chiếu. Còn được biết dưới cái tên Liên Hoan Phim Arn
  • Example: Arniefest. My house. Friday. Be there. Or don't.
  • Ví dụ: Liên hoan phim Arn. Nhà tớ. Thứ sáu. Đến đấy. Hoặc không.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X