• Tiếng lóng

  • Thì quá khứ của arrive.
  • Example: He arrove yesterday.
  • Ví dụ: Anh ta đến từ hôm qua.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X