• Toán & tin

  số co
  tỷ lệ co

  Giải thích VN: Trong đồ họa máy tính, đây là trị số giữa kích thước theo chiều ngang và kích thước theo chiều dọc của một hình. Khi thay đổi cỡ hình phải duy trì tỷ lệ rộng/cao để tránh méo.

  Xây dựng

  tỷ lệ màn ảnh
  tỷ lệ phương diện
  tỷ số hướng
  tỷ số mặt cắt

  Điện

  tỉ số màn ảnh

  Giải thích VN: Tỉ lệ chiều rộng với chiều cao của màn ảnh ti vi. Tỉ lệ chuẩn là4/3.

  Kỹ thuật chung

  hệ số co

  Giải thích VN: Trong đồ họa máy tính, đây là trị số giữa kích thước theo chiều ngang và kích thước theo chiều dọc của một hình. Khi thay đổi cỡ hình phải duy trì tỷ lệ rộng/cao để tránh méo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X