• Tiếng lóng

  • Tương tự như "jackass" (kẻ thô tục, khiếm nhã) nhưng với mức độ nghiêm khắc hơn khi dùng để chỉ một người cụ thể.
  • Example: N. Leave me alone, assjack.
  V. Quit assjacking around.
  • Ví dụ: (Danh từ) Để tôi yên nào, kẻ vô ý tứ kia!
  (Động từ) Đừng có mà lởn vởn quanh đây nữa!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X