• /ə´strikʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự buộc chặt
  Sự thắt buộc, sự ràng buộc
  Sự hạn chế

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  sự siết, sự thắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X