• /´ætə¸vizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) sự lại giống

  Chuyên ngành

  Y học

  di truyền giun tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X