• /´ætrəfid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Teo, bị teo
  Hao mòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X