• Tiếng lóng

  • 1. Luật được thiết lập giữa các luật sư quy định về phép lịch sự
  • 2. Luật về sự cam kết giữa các luật sư cạnh tranh với nhau.
  • 3. Thứ mà các luật sư dùng để đấu đá nhau mỗi khi tranh chấp xảy ra
  • Example: Jan's objections to the color of the witness's tie was outside the bounds of attorniquette.

  Ví dụ: Phản bác của Jan về màu của chiếc cà vạt của nhân chứng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật giữa các luật sư.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X