• Tiếng lóng

    • Chuồn lẹ
    • Example: I'm Audi Like Five Geez, gee. Ví dụ: Mình chuồn lẹ thôi, đi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X