• Chứng khoán

    Aunt Millie
    • Thuật ngữ cũng ám chỉ rằng những nhà đầu tư nhỏ như thế sẽ không thể đánh giá đúng rủi ro của vụ đầu tư trong mối quan hệ với những cơ hội thu được lợi nhuận. Các nhà môi giới và tư vấn tài chính, tuân theo luật Know Your Customer, sẽ không đề cập những vụ đầu tư phức tạp và nguy hiểm cho các nhà đầu tư Aunt Millie.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X