• Tiếng lóng

    • Những thư điện tử mang tính chất quấy rầy. Bạn phải trả lời những bức thư khó chịu đó mới có thể kích hoạt lại tài khoản.
    • Example: After signing up for a bunch of e-zines, I had a billion autemails to reply to. Ví dụ: Sau khi đang ký tại một đống các trang web điện tử, tôi có hàng tấn những thư quấy rối phải trả lời.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X