• /ɔ:´tɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự viết tay
  Chữ viết tay (của tác giả)
  Sự in nguyên cảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X