• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dạng cá thể

  Hóa học & vật liệu

  tự hình

  Toán & tin

  tự đẳng cấu
  anti-automorphic
  phản tự đẳng cấu
  automorphic function
  hàm tự đẳng cấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X