• Ô tô

    A chain and sprocket combination used to drive engine auxiliaries, such as the oil pump.
    Xích phụ trợ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X