• /´a:vei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời chào tạm biệt, lời chào vĩnh biệt
  ( Ave) (tôn giáo) kinh cầu nguyện Đức mẹ đồng trinh ( (cũng) Ave Maria, Ave Mary)
  Đại lộ ( (viết tắt) của avenue))

  Thán từ

  Chào, tạm biệt, vĩnh biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X