• Kỹ thuật chung

  thông tin trung bình
  average information content
  nội dung thông tin trung bình
  average information rate
  tỷ suất thông tin trung bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X