• Tiếng lóng

    • Average of an adjective and an adverbTrung bình cộng của một tính từ và một trạng từ
    • Example: Percentaqegly is an averative. Ví dụ: Percentaqegly vừa là một tính từ vừa là một trạng từ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X