• Tiếng lóng

    • One of a number of words we don't need for things we don't have. An avigastronome is a restaurant where they serve the same kind of food you get on airplanes. Một trong những từ chỉ sự chúng ta không cần vì những thứ chúng ta không có. Avigastronome là tên một nhà hàng nơi mà họ phục vụ loại thức ăn giống như bữa ăn trên máy bay.
    • Example: Montmorency stopped in for a quick snack at his neighborhood avigastronome prior to going to his job at the silo.Montmorency dừng lại để lấy một ít đồ ăn nhanh ở Avigastronome bên cạnh trước khi anh ta đi làm ở xilô.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X