• Tiếng lóng

    • The highest state of awesome. Kì dị khủng khiếp
    • Joe is making leaps and bounds towards awesomity = Thằng bé Joe đang lớn nhanh một cách khủng khiếp

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X