• Tiếng lóng

    • (exclam) Used when you remember something you were supposed to have done an hour ago.(Thán từ) Được sử dụng khi bạn nhớ ra việc gì đó mà bạn đã định làm cách đó không lâu
    • Example: Aya! I should have mailed that check this morning! Ví dụ: Hây da, mình phải trả lời cái mail mới check sáng nay!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X