• Toán & tin

    BITNET

    Giải thích VN: Mạng toàn cục liên kết trên 1000 trường cao đẳng và đại học ở Mỹ, Canada, và châu Â. Mạng BITNET ( Because It's Time Network) do EDUCOM, một consortium giáo dục phi lợi nhuận, thành lập để truyền thông giữa các trường. Các dịch vụ bao gồm thư điện tử và truyền tệp tin. BITNET được khai thác triệt để bởi nhiều học giả cách xa nhau về địa lý nhưng đang hợp tác cùng nhau trong một lãnh vực nghiên cứu hẹp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X