• Kỹ thuật chung

    đối tượng nhị phân lớn

    Giải thích VN: Thường để chỉ các đối tượng dữ liệu kiểu như phân như hình ảnh, âm thanh có kích thước dữ liệu lớn trong các cơ sở dữ liệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X