• /bæ'siləri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) khuẩn que
  Hình que
  Gồm nhiều que

  Y học

  trực khuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X