• Môi trường

  Mức phông
  1. Nồng độ một chất trong một trung gian môi trường (không khí, nước hoặc đất) xuất hiện tự nhiên hoặc không phải do các hoạt động của con người;
  2. Trong đánh giá phơi nhiễm, là nồng độ một chất trong một khu vực xác định, trong khoảng thời gia
  Mức phông
  1. Nồng độ một chất trong một trung gian môi trường (không khí, nước hoặc đất) xuất hiện tự nhiên hoặc không phải do các hoạt động của con người;
  2. Trong đánh giá phơi nhiễm, là nồng độ một chất trong một khu vực xác định, trong khoảng thời gia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X