• Hậu trường, nơi để cho các nhà lãnh đạo thương lượng, đàm phán bí mật với nhau
    Backroom deals
    Những thỏa thuận được thực hiện ở hậu trường, không công khai

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X