• Thông dụng

  Phó từ

  Toàn bộ đồ đạt của ai
  Hoàn toàn; toàn phần; toàn bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X