• Ô tô

    A Rotating component used in some engines to cancel vibration produced by another rotating shaft such as the crankshaft.
    Trục cân bằng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X