• /´bɔ:ldnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng hói đầu; (y học) chứng rụng tóc
  Tình trạng trọc lóc; tình trạng trơ trụi cây vối, đồi...)
  Sự nghèo nàn, sự khô khan, sự tẻ (văn chương...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  alopecia , alopecia. associated word: alopecist , hairlessness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X