• Ô tô

    An indicator on the shoulder of the ball joint that shows the amount of wear.
    Vạch (dấu) báo mòn rô tuyn (khớp cầu).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X