• Ô tô

    Component that rides up and down a worm gear as the worm rotates in a recirculating ball gearbox.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X