• /´bæniən/

  Thông dụng

  Cách viết khác banyan

  Danh từ

  Cây đa bồ đề ((cũng) banyan-tree)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X