• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thành ngoài, luỹ ngoài (của một toà lâu đài, một thành phố...)
  Tháp xây trên cống, tháp xây trên cầu

  Xây dựng

  thành lũy ngoài
  thành ngoài, lũy ngoài (lâu đài, thành phố)
  tháp trên cầu
  tháp trên cổng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X