• /´bæsit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chó baxet (một giống chó lùn)
  Bài baxet
  (địa lý,địa chất) vỉa trồi lên

  Nội động từ

  (địa lý,địa chất) trồi lên (vỉa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X