• Vật lý

  bộ nguồn pin (đèn chớp)

  Kỹ thuật chung

  bộ nguồn ắcqui
  bộ pin

  Giải thích VN: Bộ pin loại có thể nạp lại, dùng để cung cấp điện cho máy tính, thường là laptop hoặc notebook, khi không có nguồn điện ngoài (chính). Hầu hết các bộ pin này đều dùng loại nickel-cadmium ( NiCad), chúng có hai nhược điểm đáng kể: dễ trở nên không có khả năng nạp đầy, và cadmium là một chất rất độc. Hiện nay đang dùng ngày càng nhiều bộ pin loại nikel hybride kim loại ( NIMH) có dung lượng ngày càng lớn và không có nhược điểm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X