• /´bætl¸æks/

  Thông dụng

  Danh từ
  (sử học) rìu chiến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  battle-ax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X