• Toán & tin

    baud (bd)

    Giải thích VN: Một đơn vị đo tốc độ truyền dữ liệu - tức số tín hiệu thay đổi trên mỗi giây - trong một thiết bị như modem chẳng hạn. Đơn vị này được lấy theo tên của kỹ sư và là điện tín viên người Pháp, Jean-Maurice-Emile Baudot, người phát minh ra bản mã cho hệ thống điện tín của Pháp vào năm 1877.///Baud ít khi được dùng để chỉ tốc độ của một modem vì nó không có liên quan gì đên số bị truyền mỗi giây trên một modem tốc độ cao. Nếu một modem truyền một bit trong mỗi lần thay đổi tín hiệu, thì tốc độ số-bit-trên-giây cũng là tốc độ Baud. Tuy nhiên các kỹ thuật mã hóa được dùng để làm cho 1 Baud hay một lần thay đổi tín hiệu đại diện cho hai hay nhiều bit. Hai bit mỗi Baud được biết là mã hóa đôi bit, còn ba bit mỗi Baud là mã hóa tam bit.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X