• /´bi:t¸ʌp/

  Dệt may

  mật độ sợi ngang
  sự đập sợi ngang
  sự thúc sợi ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X