• /bi´gailmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tiêu khiển, sự làm khuây đi, sự làm cho qua đi (thời gian...)
  Sự đánh lừa, sự lừa dối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X