• Toán & tin

    ký tự bell

    Giải thích VN: Là ký tự mã ASCII có mã là 7, được dùng để biểu thị tiếng kêu bíp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X