• /´beliful/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bụng (đầy)
  Sự chán ngấy
  to have one's bellyful of...
  chán ngấy...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X