• /bə:g/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Nam phi) núi, đồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồi
  núi
  núi băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X