• /bi´stru:/

  Thông dụng

  (bất qui tắc) ngoại động từ bestrewed; bestrewed; .bestrewn

  Rắc, rải, vãi
  a path bestrewn with flowers
  con đường rắc đầy hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X