• Y học

    prefìx. chỉ hai, đôi . biciliate (có hai tiêm mao), binucleate (có hai nhân).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X