• Kỹ thuật chung

    hệ số lệch

    Giải thích VN: Là một chỉ số của tính năng bộ vi sai hạn ghế trượt (LSD).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X