• /¸baifə:´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia làm hai nhánh, sự rẽ đôi
  Chỗ chia làm hai nhánh, chỗ rẽ đôi
  Nhánh rẽ (trong hai nhánh)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  nút đường

  Toán & tin

  sự tách đôi, sự chia nhánh

  Xây dựng

  chỗ rẽ đôi
  nhánh rẽ đôi

  Y học

  rẽ hai

  Kỹ thuật chung

  chỗ đường giao nhau
  nhánh rẽ
  sự chia nhánh
  sự phân đôi
  sự phân nhánh
  sự rẽ đôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X