• Môi trường

    Sự lan truyền sinh học
    Dùng để chỉ quá trình mà nhờ đó các chất như thuốc trừ sâu hoặc những kim loại nặng theo chuỗi thức ăn ra sông hồ và được sinh vật thủy sinh như cá tiêu thụ để đến lượt chúng bị các loài chim, thú lớn hơn hoặc con người ăn. Những ch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X